in

4 Δεκεμβρίου – Εορτάζει η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς

4 Δεκεμβρίου – Εορτάζει η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς

4 Δεκεμβρίου – Εορτάζει η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Βαρβάρα αποτελεί το κόσμημα των μαρτύρων του 3ου αιώνα μ.Χ. Υπάρχουν διχογνωμίες σχετικά με τον τόπο γεννήσεως και μαρτυρίου της. Η Καθολική παράδοση δέχεται ως τόπο καταγωγής της την Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, όμως (πιθανόν ορθότερα) η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία υποδεικνύει ότι έζησε περί το τέλος του 3ου και αρχές του 4ου μ. Χ. αιώνα, στην Ηλιούπολη της Κοίλης Συρίας. Σήμερα η πόλη αυτή ονομάζεται Βααλβέκ.

Ο πατέρας της ονομαζόταν Διόσκορος και ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Ήταν επίσης πολύ πλούσιος, διοικητής της Ηλιούπολης, με μεγάλη πολιτική εξουσία και φανατικός ιερέας της ειδωλολατρίας. Η Βαρβάρα ήταν μοναχοκόρη του Διόσκουρου και υπήρξε μια πανέμορφη κοπέλα. Κατά τον Συμεών τον Μεταφραστή, (Ι΄ αιώνας), «τὸ γὰρ κάλλος αὐτῆς, εἰ καὶ μὴ θεατὀν, ἀλλ’ ὅμως ἀκουστὸν ὅν, περιμάχητον αυτῆς ἐποίει γάμον».

Όμως, πέρα από την ομορφιά της, διακρινόταν για την ευφυΐα και σωφροσύνη της. Για να μην την βλέπει ο κόσμος, ο πατέρας της έφτιαξε έναν πύργο, ώστε η κόρη του να ζει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Στην χριστιανική πίστη κατήχησε την Βαρβάρα μία ευσεβής χριστιανή γυναίκα. Τη ζωή της μέσα στο ειδωλολατρικό περιβάλλον η Βαρβάρα περνούσε «ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι».

Αργότερα, ο πατέρας της θέλησε να κατασκευάσει έξω από τον πύργο ένα ωραίο λουτρό. Υπάρχει μια παράδοση κατά την οποία ενώ αρχικά το λουτρό είχε σχεδιαστεί από τον Διόσκορο με δύο παράθυρα, η Βαρβάρα επέμενε να κατασκευαστεί και ένα νότιο τρίτο παράθυρο για να συμβολίζει μυστικά την Αγία Τριάδα.

Σ’ ένα τροπάριο της ακολουθίας της, στην Ε’ ωδή, χαρακτηριστικά αναφέρεται αυτό το γεγονός ως εξής: «θυρίσι τρισί, τὸ λουτρὸν φωτίζεσθαι κελεύσασα, μυστικῶς διέγραψας, βάπτισμα Βαρβάρα τῆς Τριάδος φωτὶ, τῶν ψυχών σελασφόρον, ὑπάρχον καθαρτήριον». Δηλαδή: «διατάζοντας να φωτίζεται το λουτρό με τρία παράθυρα, σχεδίασες με μυστικό τρόπο Βαρβάρα, το βάπτισμα, στο φως της Αγίας Τριάδος, που καθαρίζει και φέρνει λάμψη στις ψυχές».

Το γεγονός της εισόδου της Βαρβάρας στο Χριστιανισμό, δεν έμεινε για πολύ καιρό μυστικό. Ο Διόσκορος έμαθε ότι η κόρη του είναι χριστιανή και εκνευρισμένος διέταξε τον αυστηρό περιορισμό της. Αλλά η Βαρβάρα κατόρθωσε και δραπέτευσε. Ο πατέρας της τότε εξαπέλυσε άγριο κυνηγητό μέσα στις σπηλιές και τα δάση, όπου κρυβόταν η κόρη του. Τελικά, κατόρθωσε και την συνέλαβε.

Αφού μάταια προσπάθησε να την πείσει να εγκαταλείψει τον Χριστιανισμό, ο σκληρός και πωρωμένος ειδωλολάτρης πατέρας, παρέδωσε την κόρη του στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Αυτός, αφού στην αρχή δεν κατόρθωσε με δελεαστικούς τρόπους να μεταβάλει την πίστη της, διέταξε και την μαστίγωσαν ανελέητα. Κατόπιν την φυλάκισε, αλλά στη φυλακή της ο Θεός θεράπευσε τις πληγές της και ενίσχυσε το θάρρος της.

Τότε ο ηγεμόνας θέλησε να τη διαπομπεύσει δημόσια γυμνή. Αλλά ενώ έβγαζαν τα ρούχα της, άλλα ωραιότερα εμφανίζονταν στο σώμα της. Ο ηγεμόνας βλέποντας το θαύμα, διέταξε να αποκεφαλιστεί. Χωρίς καθυστέρηση, ο ίδιος ο πατέρας της, ανέλαβε και την αποκεφάλισε.

Εδώ, κατά την παράδοση, λέγεται ότι μόλις άρχισε να κατεβαίνει από το όρος της σφαγής μετά το φόνο της κόρης του, ο Διόσκορος τιμωρήθηκε παραδειγματικά από τη Θεία Δίκη με κεραυνό που έπεσε εξ ουρανού κατακαίοντάς τον. Λέγεται μάλιστα, ότι η λάμψη του κεραυνού εκείνου, έφθασε μέχρι το μέγαρο του Μαρκιανού.

 

Ἀπολυτίκιον 
Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

 

Πηγή: army.gr

Χαρμολύπη

Report