Δέκα δελφίνια φιλούσαν το χέρι του Αγ. Πορφυρίου.

Report