Η απόδειξη ότι τα ελάφια είναι φιλικά! 😲

Exploratory deer

Proof that deer are friendly 😲

Posted by VT on Friday, August 5, 2022

Report