Μόρφου Νεόφυτος, Ζήτησα από την Παναγία τον ιό και έζησα.

Report