Μωυσής και Άαρων μεσίτες του Θεού

Π. Βασίλειος Βολουδάκης

Πηγή: ellasnafs

Report