Οι προδοσίες της πίστεως φέρνουν εθνικές και προσωπικές συμφορές

Αρχιμ. Σάββα Αγιορείτου

Πηγή: yiorgosthalassis

Report