in , ,

Τα Θεοφάνια στην Τραπεζούντα του 1885

Τα Θεοφάνια στην Τραπεζούντα του 1885

Ο εορτασμός των Θεοφανίων στην Τραπεζούντα του 1885

Στο περιοδικό Αστήρ του Πόντου (12 Ιανουαρίου 1885, τεύχος 3) που εκδίδονταν στην Τραπεζούντα, περιγράφεται πώς εορτάστηκαν τα Θεοφάνια του 1885.

Το Σταυρό έπιασε ένας Κρωμναίος που διέμενε στη συνοικία Εξώτειχα της Τραπεζούντας.

Διαβάστε την είδηση για τα Θεοφάνια στην Τραπεζούντα του 1885:

Τη παρελθούση Κυριακή, εορτή των Φώτων, εν τω ναώ που αγίου Γρηγορίου ετέλεσε την ιεράν λειτουργίαν και τον αγιασμόν η Α.Π. (σσ Αυτού Παναγιότητα) ο άγιος Θεσσαλονίκης κύριος Γρηγόριος, έχων συλλειτουργούς αυτού πλην του πρωτοσυγγέλου πανοσ. Παντελεήμονος και των αιδεσίμων εφημερίων της ενορίας, παπά Ιωάννου και παπά ᾽Αποστόλου, και την αυτού Πανοσιότητα τον ηγούμενον της Μονής Σουμελά κ. Παρθένιον.

Επειδή δε είχε προαγγελθή, ότι ιερά αύτη τελετή ήθελε γείνει βραδύτερον η κατά το σύνηθες, και εκ των άλλων ενοριών πολλοί παρέστησαν.

Πάντες δε σχεδόν μετά συγκινήσεως ήκουσαν τον κατά την ημέραν ταύτην εν τη εκκλησία απαγγελθέντα λόγον της Α.Π. του αγίου Θεσσαλονίκης, ον Αύτη εν είδει λογοδοσίας και αποχαιρετισμού έκρινε δέον να εκφωνήση και κατόπιν αφήση αντίγραφον εν τη ημετέρα Ιερά Μητροπόλει. (Την περίληψιν του λόγου τούτου δεν επεχειρήσαμεν να κάμωμεν, καθότι τη αιτήσει ημών η Α.Π. επέτρεψεν ημίν να δημοσιεύσωμεν ολόκληρον, όπερ και προτιθέμεθα να πράξωμεν εν τω προσήκοντι χρόνω).

Μετά την απαγγελίαν δε του λόγου τούτου και την τελετήν του αγιασμού, η Α. Π. συνοδευομένη υπό των συλλειτουργών Αυτής και των άλλων ιερέων καί των προξένων της Ρωσσίας και Ελλάδος και πολλών εγκρίτων πολιτών και πλήθους λαού ικανού, προπορευομένων των παιδίων των κρατούντων τας Εκκλησιαστικάς σημαίας και τους σταυρούς και τα εξαπτέρυγα, και των ψαλτών ψαλλόντων, κατείλθεν εις την παρακειμένην ακτήν, εν η από πολλής ώρας πολύ πλήθος συνηγμένον περιέμενεν υπό την επιτήρήσιν των αστυνομικών αρχών, του δραστηρίου και έμφρονος Αλά-βεη και του γνωστού επίσης επί δραστηριότητι Ουσείν-βεη και τινών στρατιωτών.

Αφ’ ου δε η Α.Π. προχωρήσας επί της άκρας της ακτής, ψάλλων το γνωστόν τροπάριον της εορτής έρριψε τον σταυρόν εις την θάλασσαν, ο εις των ωρισμένων κολυμβητών, Εξωτειχίτης Κρωμναίος, έλαβεν αύτόν αμέσως και ύψωσε, και εξελθών παρέδωκεν εις την Αυτού Παναγιότητα. Μετά δε τούτο εν ησυχία και τάξει διελύθη η ομήγυρις.

ΠΗΓΗ

»»»»»»  ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΔΩ  ««««««Report