Το ανθρώπινο σώμα είναι ιερό, Ορθόδοξη ομιλία.

Report