in

Το Μυστικό του Βασιλέα..

Το Μυστικό του Βασιλέα..

Χαίρεται,

Η κεκαλυμμένη γνώση μέσα στην ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, που αποκαλύπτεται στην ΚΑΙΝΗ.

ΠΑΛΑΙΑ ΔΑΙΑΘΗΚΗ:  ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ:   εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

Απόσπασμα απο την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, το Ψαλτήριον και τον 115ο ψαλμό.

4. ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι.

Χίλια χρόνια και κάτι πριν, μέσα την ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, μέσα στους Ψαλμούς, ο Βασιλιάς Προφήτης μιλά  για  το  ποτήριον σωτηρίου  το οποίο λαμβάναμε  λαμβάνουμε και θα λαμβάνουμε. για να σωθούμε ως μόνη ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ που σώζει, την Θεία Κοινωνία. Μιλά και για την επίκληση του ονόματος του Κυρίου Κύριε Ιησού Χριστέ Ελεησόν με που σώζει και μπορεί να σώσει όλους εμάς τους ΨΕΥΤΕΣ, τους ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ, τους παγκόσμια ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ από την αμαρτία τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι.

Απόσπασμα σπο την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, το τελευταίο της Βιβλίο, την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.

Αποκ. 2,17  Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

Αυτά δεν θέλουν να ξέρουμε, αυτά θέλουν να ξεχάσουμε, αυτά δεν θέλουν να κάνουμε, όσοι υπηρετούν το κακό, κρυφά και φανερά, να δούμε την ΔΥΝΑΜΗ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ του Χριστού, των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.

Τι λέγεται μέσα στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ…

Είμαστε μία δεδομένα  άρρωστη πνευματικά ανθρωπότητα, γεμάτη αυτοπεποίθηση, που τραβά για τον γκρεμό, μέσα στην ανωμαλία, την πλεονεξία, έτοιμη να εκραγεί, χωρίς αυτογνωσία. Υπάρχει θεραπεία και συνταγή θεραπείας αυτού του πνευματικού καρκίνου και την προφητεύει ο Δαυΐδ.

Η ΠΙΣΤΗ στο όνομα του Κυρίου και η λήψη του σώματος και του αίματος του από το ποτήριον σωτηρίου, μέσα από την διαδικασία των υπόλοιπων Μυστηρίων.

Αρχικά της Βάπτισης και του Χρίσματος, της Μετανοίας και εξομολόγησης, που αποτελεί οδηγό πρός το ποτήριον την κατάλληλη ώρα και της συντήρησης του Ευχελαίου, όλα αυτά μέσω του Μυστηρίου της ιεροσύνης. Απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο, την Εκκλησία του, το όνομα του, τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ του. Μακριά από αυτούς που κατηγορούν και κρίνουν την ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ είναι λύκοι βαρείς.

Είναι  η πρώτη απαραίτητη κεκαλυμμένη  γνώση του Νόμου, του Λόγου του Θεού, της σωτηρίας.

Έρχεται στην ΚΑΙΝΗ, η εμφάνιση, το όνομα Κυρίου, να την πληρώσει, να την φανερώσει από  κρυμμένη γνώση, να την κάνει ολοφάνερη .

1. Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα.  

2. ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου· πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης.

Ο προφητάναξ  Δαυΐδ έχοντας φτάσει  στο απαιτούμενο σημείο ταπείνωσης μέσα από δοκιμασίες ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ, βλέπει την ΑΛΗΘΕΙΑ του, αλλά και την ΑΛΗΘΕΙΑ που αφορά όλους μας. Αποκτά την ΕΠΙΓΝΩΣΗ, την γνώση της γνώσης, την βαθιά γνώση, την ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, ότι  ο άνθρωπος δεν μπορεί να στηριχθεί στον εαυτό του, θα διαλυθεί, θα πλανηθεί, θα χαθεί στο σκοτάδι. Δεν έχω καμία ελπίδα  πνευματικής επιβίωσης αν λειτουργώ με ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ.

Μπορεί σε αυτο τον κόσμο ιδιοτελώς να διαπρέψω, αλλά στον άλλο τον Ουράνιο, τον πνευματικό, στην Βασιλεία των ουρανών δεν μπαίνω, μεσα μου κρύβεται το κακό το πονηρό, όσο και αν μοιάζω εξωτερικά άγιος.

Απόσπασμα απο την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, το Ψαλτήριον και τον 115ο ψαλμό.

3. τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;

Είναι φοβερό είναι συγκλονιστικό, ο προφήτης Βασιλιάς Δαυΐδ  χίλια χρόνια και  κάτι  πρίν, γιατί  ο Χρόνος συγγραφής είναι τα έτη 1005-966 π.Χ Στον 115ο ψαλμό, κατανοεί την ανθρώπινη αδυναμία του και όλων μας, μέσα στην έκσταση του. Δεν απογοητεύεται  όμως στρέφεται και ευχαριστεί τον Κύριο για την σωτηρία του, που την νοιώθει πλέον καταλαβαίνει ότι είναι  ανεκτίμητη και δεν ξεπληρώνεται, αυτή η βοήθεια παρά Κυρίου .

Απόσπασμα απο την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, το ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.

Ιω. 8,32   καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.

Να μείνω εντός της Ορθόδοξου εκκλησίας, μακριά από διάφορους, βιβλιοπώλες, ρασοφόρους, ιντερνετικούς social περίεργους, εντός και εκτός εκκλησίας,

Που έλκουν οπαδούς, ζηλωτές, αδόκιμους στην ΠΙΣΤΗ, φανατικούς, που δεν έχουν ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ, αλλά πάνε πλαγίως να σωθούν και παρασύρουν και άλλους. Εντός Μυστηρίων υπακοή και μόνο, να φτάσω κάποια στιγμή εμπρός στο ποτήριον σωτηρίου  και όταν το  λήψομαι. Να εύχομαι να έχω την καρδιακή γνώση, την ΕΠΙΓΝΩΣΗ, την καθαρή καρδιά, ότι  πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης όπως ο Βασιλιάς Δαυΐδ και εγώ δεν εξαιρούμαι. Να μην ασχολούμαι με κανέναν, πάρα μόνο με τον άρρωστο εαυτό μου. Να φτάσω στην αυτογνωσία μου, ως ΨΕΥΤΗΣ  και αυτό  να μην  με πονάει, να μην με συνθλίβει, όπως  συνέτριψε τον ΚΑΙΝ, και τον ΙΟΥΔΑ που απλά είδαν τον εαυτο τους και δεν επέστρεψαν στον Κύριο για βοήθεια.

Γιατί το ξέρω πλέον, αλλά να έχω την ελπίδα μου στον Κύριο, για να με γλυτώσει από την άρρωστη φύση μου, είναι η μόνη οδός. Αν ταπεινωθώ Αληθινά, εμπρός στο ποτήριον σωτηρίου με μόνο Χριστοπεποίθηση, τότε και μόνο τότε, μπορώ να γίνω αυτό που χρειάζεται τώρα  ο κόσμος. Να γίνω κάποιος που θα  βάλει ΜΑΧΑΙΡΑ, θα βάλει ΠΥΡ και θα σώσει τον εαυτό του και όλους εμάς που έχουμε εστω και λίγη ακόμα ΠΙΣΤΗ.

Το Μυστικό του Βασιλέα.

Ο Βασιλέας  όπως όλοι μας, είναι ένας ψεύτης, μαρμαρωμένος από την αμαρτία, πάσχει από πώρωση ψυχή και σώμα, αλλά το βλέπει σταδιακά. το βλέπει, το κατανοεί, κάποια στιγμή μετά από αγώνα, βλέπει στον καθρέπτη τον εαυτό του, το αντέχει στρέφεται πρός τον Κύριο και εναποθέτει την πλήρη του αδυναμία και ελπίζει στον Κύριο. Το Μυστικό του Βασιλιά, είναι η ταπείνωση και η ΠΙΣΤΗ του, αυτό του δίνει την αυτογνωσία της αθλιότητας του, μπορεί, αντέχει να δεί τον άρρωστο εαυτο του, είναι δώρο Θεού η αυτογνωσία.

 

Η  απόλυτη ΠΙΣΤΗ του στον Κύριο, από τον σταυρό, την οδύνη της αυτογνωσίας, τον οδηγεί  στην χαρά, τον κάνει Προφήτη και Βασιλιά….

 

Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 

 

 

Γ.Μ 

Report