Μόρφου Νεόφυτος: «Θέλω παπάδες ποὺ ν’ ἀγαποῦν καὶ νὰ ὁμολογοῦν τὸν Χριστό»

Report