in , , ,

Έναρξη 6ης Ιατρικής Εβδομάδος Αγίου Λουκά στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Έναρξη 6ης Ιατρικής Εβδομάδος Αγίου Λουκά στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Έναρξη 6ης Ιατρικής Εβδομάδος Αγίου Λουκά στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Το βράδυ της Τετάρτης, 29ης Μαΐου, στον υπό ανέγερση Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας πραγματοποιήθηκε η έναρξη της «6ης Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού» που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για 6η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με όλους τους υγειονομικούς φορείς της Ημαθίας.

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Πρόδρομος Ισαακίδης, η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Αλίκη Καλοΐδου, η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Σοφία Κατή, η πρόεδρος του Περιφ. Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βεροίας κ. Ευσεβία Γκουντή – Δουλγέρογλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομηδείας «Η ΑΓΑΠΗ» κ. Ευτυχία Καδόγλου και ο τομεάρχης νοσηλευτικής υπηρεσίας του παθολογικού τομέα του Νοσοκομείου Βεροίας κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Διοικητή του Νοσοκομείου Βεροίας κ. Ηλία Πλιόγκα.

Ακολούθως ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κήρυξε την έναρξη της ιατρικής ενημερωτικής εσπερίδας για θέματα αιμοδοσίας και δωρεάς μυελού των οστών και ευχαρίστησε τους υγειονομικούς φορείς της Ημαθίας που στηρίζουν για ακόμη μία χρονιά ενεργά το έργο της τοπικής μας Εκκλησίας.

Εισηγήσεις ανέπτυξαν ο κ. Δαμιανός Σωτηρόπουλος, αιματολόγος – διευθυντής της αιματολογικής κλινικής της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης και η κ. Μαρία Κουρκουλάκου, νοσηλεύτρια, εκπαιδεύτρια και συντονίστρια αιμοδοσιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιμ. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης, υπεύθυνος του γραφείου γάμων, βαπτίσεων και διαζυγίων της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ενώ παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες, ιατροί και υγειονομικοί.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων προσέφερε στους φορείς και στους ομιλητές το αναμνηστικό των «Λ’ Παυλείων», ενώ στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάσαμε καί πανηγυρίσαμε σή­μερα τήν εἰκοστή ἐπέτειο τῆς μετα­κομιδῆς τμήματος τοῦ ἱεροῦ λει­ψά­νου τοῦ μεγάλου συγχρόνου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ καί θαυ­ματουργοῦ, ἀπό τή Συμφερούπολη τῆς Κριμαίας στήν Ἱερά Μητρό­πολή μας καί στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ.

Καί ἀπόψε ψάλαμε τήν ἱερά Παρά­κλησή του γιά νά τόν τιμή­σουμε γιά ἀκόμη μία φορά, ἀλλά καί γιά νά τόν εὐχαριστήσουμε γιά ὅλες τίς εὐλογίες καί τίς δωρεές, τίς ὁποῖες πλουσιοπάροχα μᾶς χα­ρίζει αὐτά τά εἴκοσι χρόνια τῆς παρουσίας του ἀνάμεσά μας, καί οἱ ὁποῖες, ὅπως λέgω συχνά, ἄλλαξαν κυριολεκτικά τή ζωή μας.

Οἱ ἅγιοι, βεβαίως, τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἔχουν ἀνάγκη τῆς δικῆς μας τιμῆς, διότι ἀπολαμβάνουν τήν τιμή καί τή δόξα τήν ὁποία ὑπο­σχέθηκε ὁ Θεός στούς ἐκλε­κτούς δούλους του. Τιμώντας ὅμως τούς ἁγίους μας γινόμεθα καί ἐμεῖς μέτοχοι μέρους τῆς τιμῆς πού ἀπολαμβάνουν ἐκεῖνοι ἀπό τόν Θεό καί τήν ὁποία κέρδισαν μέ τήν ὑπακοή τους στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ἐνάρετη ζωή τους, μέ τούς ἀγῶνες καί τά μαρτύριά τους.

Καί πῶς ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς τήν τιμή τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἁγί­ους του; Τήν ἀπολαμβάνουμε μέ τά θαύματά τους.

Τί εἶναι τά θαύματα τῶν ἁγίων; Τί εἶναι τά θαύματα τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, παρά ἀπόδειξη καί ἔκφραση τῆς τιμῆς καί τῆς δόξης πού τοῦ χάρισε ὁ Θεός.

Εἶναι ἔκφραση τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἅγιό του, ἡ ὁποία ὅμως δέν ὠφελεῖ ἐκεῖνον, ἀλλά ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι εἴμαστε ἀποδέκτες τῆς εὐεργεσίας τῶν θαυ­­μάτων του.

Ἡ χάρη ὅμως αὐτή καί ἡ εὐερ­γεσία τήν ὁποία ἀπολαμβάνουμε ἔχει καί μία ἐπιπλέον ὠφέλεια, πέ­ραν τῆς ἱκανοποιήσεως τοῦ αἰτή­ματός μας πρός τόν ἅγιο καί τῆς ἰάσεως τῆς ἀσθενείας μας.

Καί ἡ ὠφέλεια αὐτή εἶναι ὅτι μᾶς παρα­κινεῖ νά τιμήσουμε περισσό­τερο τόν ἅγιό μας, ἀλλά καί νά προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε τή ζωή του.

Ὅλοι γνωρίζουμε ποιά ἦταν ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ. Ἦταν μία ζωή προσφορᾶς καί ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο.

Ὅταν πῆρε τό πτυχίο τῆς Ἰατρι­κῆς καί τόν ρωτοῦσαν οἱ καθηγη­τές του πῶς σκέφτεται νά συνεχί­σει, ἐκεῖνος ἔλεγε ὅτι θέλει νά γίνει γιατρός τῶν φτωχῶν καί ταπεινῶν χωρικῶν, πού δέν ἔχουν τήν ἰατρι­κή περίθαλψη πού ἔχουν ἀνάγκη, ἐνῶ θά μποροῦσε ἄνετα νά ἀκο­λουθήσει ἀκαδημαϊκή σταδιοδρο­μία ἤ νά ἐξελιχθεῖ σέ ἕνα διάσημο ἰατρό.

Καί μπορεῖ βεβαίως νά τά ἐπέτυχε καί αὐτά ὁ ἅγιος Λουκᾶς μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τούς δικούς του κό­πους, ἐπέτυχε ὅμως καί τόν ἀρχικό καί πρώτιστο στόχο τῆς ζωῆς του. Περιέθαλψε καί θερά­πευ­σε τούς φτωχούς καί ταπεινούς ἀνθρώπους τῶν ἀπομακρυσμένων χωριῶν τοῦ Ἀρκτικοῦ κύκλου, ὅπου ἐπανειλημμένα καί γιά πολ­λά χρόνια τόν ἐξόρισε τό ἄθεο κα­θε­στώς τῆς τότε Σοβιετικῆς Ἑνώ­σεως, προσφέροντας ἔμπρακτα τήν ἀγάπη του στούς ἀνθρώπους καί μιμούμενος τό παράδειγμα τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου.

Θέλοντας ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας νά τιμήσει καί νά ἀναδείξει καί αὐτή τήν πλευρά τῆς προσφορᾶς τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τῆς ἀγάπης του πρός τόν ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο διακόνησε καί ὡς κληρικός ἀλλά καί ὡς ἰατρός, καθιέρωσε πρίν ἀπό ἕξι χρόνια μία Ἰατρική Ἑβδομάδα ἀφιερωμένη στόν ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό.

Ἡ Ἰατρική ἑβδομάδα ἀρχίζει κάθε χρόνο τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἁγίου λειψάνου, καί περιλαμβάνει ἐκδηλώσεις ἰα­τρι­κῆς ἐνημερώσεως ἀλλά καί δράσεων, πού ὀργανώνονται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας σέ συνερ­γασία μέ τόν Ἰατρικό, Ὀδοντια­τρι­κό καί Φαρμακευτικό Σύλλογο Ἠμα­θίας, τά περιφερειακά Τμήμα­τα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ­ροῦ καί τά Νοσοκομεῖα Βεροίας καί Ναούσης, καί πραγματοποιοῦνται σέ ὅλες τίς ἀρχιερατικές περιφέ­ρειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀπόψε ἐγκαινιάζουμε τίς ἐκδη­λώ­σεις τῆς 6ης Ἰατρικῆς Ἑβδομά­δος, μέ τήν πρώτη Ἑσπερίδα, ἐδῶ στόν ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, καί μέ ἕνα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον καί χρήσιμο γιά ὅλους μας θέμα, πού ἔχει δύο, θά ἔλεγα, ἄξονες.

Τό θέμα εἶναι ἡ αἱμοδοσία καί ἡ δωρεά μυελοῦ τῶν ὀστῶν.

Ὁ ἅγιος Λουκᾶς προσέφερε τίς ἰατρικές του ὑπηρεσίες στούς ἀν­θρώ­πους ἀπό ἀγάπη. Προσέφερε ὅμως καί τήν ἀγάπη του μέσω τῶν ἰατρικῶν πράξεων πού ἔκανε γιά τή θεραπεία τῶν ἀνθρώπων. Τό ἴδιο κάνουν καί οἱ γιατροί μας καί ὅλοι ὅσοι διακονοῦν στόν χῶρο τῆς ὑγείας.

Ὅμως δέν ἀρκοῦν μόνο οἱ δικές τους προσπάθειες. Δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ ἐπιστήμη ἤ ὅσα προσφέρει ἡ σύγ­χρονη τεχνολογία στόν τομέα τῆς ἰατρικῆς καί τῶν ἐπιστημῶν ὑγεί­ας. Χρειάζεται καί ἡ δική μας ἀγά­πη, ὅλων ὅσων δέν εἴμαστε ἰα­τροί, ἀλλά μποροῦμε μέ τήν ἀγάπη μας στόν συνάνθρωπό μας, νά συνεισ­φέ­ρουμε στό ἔργο τῶν ἰατρῶν καί νά σώσουμε ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη ἤ καί πού κινδυ­νεύει ἡ ζωή τους.

Συχνά νομίζουμε ὅτι ἡ προσφορά ἀγάπης σχετίζεται μόνο μέ τήν προσ­φορά χρημάτων ἤ ἄλλων ἀγαθῶν, πού μπορεῖ κάποιοι ἀπό ἐμᾶς νά μήν διαθέτουν. Καί ἴσως δέν γνωρίζουμε ὅτι μεγαλύτερη προσφορά ἀγάπης εἶναι κάτι πού δέν κοστίζει καί ὅμως εἶναι πολύ­τιμο καί μοναδικό, κάτι πού κοστί­ζει λίγα μόνο λεπτά ἀπό τόν χρόνο μας καί ὅμως μπορεῖ νά προσφέρει ζωή σέ ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο. Εἶναι ἡ προσφορά αἵματος καί ἡ δωρεά μυελοῦ τῶν ὀστῶν.

Στή σημερινή, λοιπόν, Ἑσπερίδα μέ τήν ὁποία ἀρχίζουμε τήν 6η Ἰατρική Ἑβδομάδα, θά ἀκούσουμε δύο εἰδικούς πού θά μᾶς ἐνημερώ­σουν γιά τίς δύο αὐτές σημαντικές προσφορές, πού πολλοί ἀπό ἐμᾶς μποροῦμε νά κάνουμε, ὥστε νά γνωρίζουμε τή σημασία τους καί τίς προϋποθέσεις οἱ ὁποῖες ἀπαι­τοῦ­νται.

Καλωσορίζω καί εὐχαριστῶ θερ­μά τούς δύο εἰσηγητές μας, τήν κυρία Μαρία Κουρκουλάκη, Νοση­λεύ­τρια, Ἐκπαιδεύτρια Συντονί­στρια Αἱμοδοσιῶν τοῦ περιφερεια­κοῦ παραρτήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Βεροίας, ἡ ὁποία θά μᾶς ὁμιλήσει γιά τήν προσφορά αἵματος μέσω τῆς Αἱμοδοσίας,

καί τόν ἰατρό, Διευθυντή τοῦ Αἱματολογικοῦ Τμήματος τοῦ Γε­νι­­κοῦ Νοσοκομείου Θεσσαλο­νίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», κ. Δαμιανό Σωτηρόπουλο, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ἐνημερώσει γιά τό λιγότερο γνωστό ἀλλά πολύ σημαντικό θέ­μα τῆς δωρεᾶς μυελοῦ τῶν ὀστῶν.

Τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο ἀπό καρδίας γιά τήν πρόθυμη ἀνταπό­κρισή τους στήν πρόσκληση καί τόν κόπο τους, καί ἀναμένουμε μέ πολύ ἐνδιαφέρον νά τούς ἀκού­σου­με.

Εὐχαριστῶ ὅμως θερμά καί τούς συνδιοργανωτές τῆς 6ης Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος πού εἶναι παρόντες καί χαιρέτισαν τήν ἐκδήλωσή μας, τούς Προέδρους τοῦ Ἰατρικοῦ, Ὀδο­ντιατρικοῦ καί Φαρμκευτικοῦ Συλλόγου Ἠμαθίας, τήν Πρόεδρο τοῦ περιφερειακοῦ Τμήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Βε­ροίας, τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Νοσοκο­μείου Βεροίας καί τήν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Αἱμοδοσίας Νέας Νικο­μηδείας «Ἀγάπη».

Εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε γιά νά παρακολουθήσετε τήν ἐκδήλωση καί τήν ἔναρξη τῆς 6ης Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος πρός τι­μήν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ καί νά ἐνη­μερωθεῖτε γιά τά σπουδαῖα αὐτά θέματα πού θά μᾶς ἀναπτύξουν οἱ ἀποψινοί ἐκλεκτοί ὁμιλητές μας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Romfea.gr

5/31/2024

»»»»»»  ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΔΩ  ««««««Report